keskiviikko 12. lokakuuta 2016

VISUAL SALES LEADER toimenkuva


Visualistin toimenkuvaan tulee toimia yhdessä myymäläpäällikön ja johtoryhmän kanssa ja johtaa myymälää Stadiumin konseptin mukaisesti hakemalla hyvän tuloksen; erityisellä fokuksella visuaaliseen myytiin.

Visualistin vastuu sekä valtuus alueisiin kuuluu:


# Aktiivinen myynti ja asiakaspalvelu Sales Manualin mukaan.

# Myynnin johtaminen Sales Manualin ja Vuoron Ohjaamisen mallin mukaan

# Seuranta ja reagointi avainlukuihin

# Myymälän visuaalinen ilme, ajankohtaisuus ja Stadiumin visuaalisen konseptin toteuttaminen.

# Muiden työntekijöiden perehdyttäminen ja valmentaminen visuaaliseen myyntiin ja konseptiin.

# Myymäläsuunnittelu ja esillepano myyvänä kokonaisuutena.

# Sesonkisuunnittelu ja kuukausi/viikkosuunnittelu- toteutaminenja seuranta.

# Tiedottaa myymälässä kampanjoista ja aktiviteeteistä ja varmistaa niiden onnistuminen.

# Sisustus ja kampanjamateriaalit; tilaukset ja huolenpito.

# Toimii esimerkkinä, tukee ja luo hyväää ilmapiiriä yhdessä johtoryhmän kanssa.

# Antaa palautetta.

# Jakaa ja johtaa työtä myymälässä yhteistyössä johtoryhmän kanssa.

# Käyttömateriaalien tilaus.

# Puuttua poikkeamiin, ratkaiseminen ja raportointi myymäläpäällikölle.

# Järjestää tarvittavia koulutuksia ja valmennuksia yhteistyössä johtoryhmän kanssa.

# Vastaa yhdessä myynnin tiiminvetäjän kanssa, myymälän toiminnasta myymäläpäällikön ollessa lomalla/ poissa.

Hyvän visualistin menestystekijät:

Visuaalinen myyntionnistuu:
                Mittarina:

                                               # Volyymi- ja lisämyyntituotteet.
                                                                              # Ajankohtaiset tuetteet (kampanjat, mainokset, jne.)

# Myymälä on inspiroiva ja konseptin mukainen.

 Henkilökunnan osaaminen on hyvällä tasolla:

                             # Visuaallinen myynti.
                     # Täyttö ja kierto.

# Selkeä ja toimiva viikko-, sesonkisuunnittelu joka on myös muun henkilökunnan tiedossa.

# Johtaa myymälän päivittäinen ja pitkäjänteinen toiminta esimerkillisesti ja konseptin mukaisesti.

# Tiivis ja eteenpäin vievä yhteistyö johtoryhmän kanssa.

# Kunnioittaa ja elää yrityksen vision, arvojen ja toimintatapojen mukaisesti.


Näitä minulta vaaditaan:

# Ymmärrys myynti- ja avainluvuista.

# Visuaallisen myynnin osaaminen; värit, trendit ja tuetekierto.

# Kokonaisuuden hallinta, Työn suunnittelu, jakaminen ja ajankäyttö.

# Esiintymistaitoja.

# Muiden ohjaaminen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti